Galerija

Geoelektrična tomografija
Geoelektrična tomografija
Geoelektrična tomografija
Flash RES-Universal 64
Flash RES-Universal 64
Oprema za geoelektričnu tomografiju
Izvor seizmičkog talasa
Softver za akviziciju podataka
Izvor seizmičkog talasa
Summit X One RU
Seizmički dispozitiv
Seizmički dispozitiv
Summit X One