Image Image

O nama

 

Ako želite da smanjite rizik svog projekta, onda obezbedite odgovarajuću geofizičku podršku. Nudimo akviziciju podataka na terenu sa najsavremenijom opremom, brzinu izvođenja terenskih radova, visok kvalitet podataka dobijen nakon obrade, analize i interpretacije specijalizovanim softverskim paketima. Sve to obezbediće visoko stručan kadar sa višegodišnjim iskustvom u oblasti geofizike i geologije stečenim u Srbiji i inostranstvu.

Istraživanja za rešavanje širokog spektra geoloških i ekoloških zadataka:

  1. Geoelektrična tomografija
  2. Reflektivna seizmička ispitivanja visoke rezolucije, refraktivna seizmička ispitivanja
  3. Seizmička tomografija, MASW (Multikanalna analiza površinskih talasa), SASW (Spektralna analiza površinskih talasa)
  4. Kombinovana geofizička ispitivanja

Delatnost kompanije obuhvata:

  • Projektovanje
  • Terensko izvođenje radova
  • Obradu i interpretaciju rezultata
  • Izradu izveštaja, elaborata i studija

 

Geofizička istraživanja

Geofizički podaci su rezultat merenja fizičkih svojstava. Dobijeni podaci mogu se uspešno koristiti za širok spektar zahteva: procenu životne sredine i projekat istraživanja životne sredine, istraživanje nafte i gasa, minerala i podzemnih voda, za ekološke i inženjersko-geološke potrebe.

 

Interpretacija geofizičkih podataka

Tumačenje geofizičkih podataka u smislu geoloških uzroka zahteva nepristrasan um koji je spreman da prihvati podatke po nominalnoj vrednosti i da napravi pretpostavke o uzrocima bilo da su u skladu sa geologijom kakva je poznata ili ne. Dug je i naporan put od uočenih fizičkih efekata do geoloških uzroka.

 

Konsalting

Projektovanje istraživanja i interpretacija geofizičkih podataka je optimizacija logističkih uslova i pronalaženje odgovarajuće ravnoteže između raspoloživih budzeta, vremena i traženih rezultata.

Pružamo konsultacije u svim fazama istraživanja (projektovanje, akvizicija, obrada i interpretacija geofizičkih podataka).

 

Naš tim

Osnivač i vlasnik kompanije je Dušan Brstina, diplomirani inženjer geologije-smer primenjena geofizika (40 godina iskustva u geofizici). Konsultant dr Milenko Burazer (više od 40 godina iskustva). Kompanija po potrebi angažuje spoljne visoko stručne saradnike iz svih oblasti geofizičkih istraživanja.