Geoelektrične metode ispitivanja

 

Geoelektrična metoda jedna je od glavnih geofizičkih metoda. Cilj metode je sagledavanje geološke strukture unutrašnjosti Zemlje prema električnim svojstvima (otpornosti).

Podaci se dobijaju proučavanjem električnih i elektromagnetnih polja.

Po načinu postanka ova polja mogu biti:

  • Prirodna
  • Veštačka (uvođenje električne struje u zemlju iz baterija ili generatora)

Najvažnije električne osobine stena:

  • Specifični električni otpor
  • Prirodni električni potencijal
  • Polarizovanost

Metode geoelektričnih ispitivanja:

  • Metoda električne otpornosti (električno sondiranje (ES), električno profilisanje (EP))
  • Metoda sopstvenog potencijala (SP)
  • Metoda izazvane polarizacije (IP)

 

Geoelektrična ispitivanja

Geoelektrična ispitivanja